تماس با فرارايانه

تلفن

شعبه عباس آباد (دفتر مركزى): ٨٨٧٣٧٤٥٥ (٩٨٢١) چهار خط
شعبه سعادت آباد: ٢٢٣٥٩٣٣٣ (٩٨٢١) چهار خط

فكس

شعبه عباس آباد: ٨٨٧٣٧٤٥٨ (٩٨٢١)
شعبه سعادت آباد: ٢٢٣٥٩٣٣٤ (٩٨٢١)

پاسخگويى كاربران

٨٨٥٠٠٠٠٥ (چهار خط)

E-Mail

اطلاعات: info@faraco.com
مدير شبکه: admin@faraco.com
بخش اينترنت: internet@faraco.com
بخش وب: webmaster@faraco.com

آدرس پستى

شعبه عباس آباد (دفتر مركزى):
خيابان شهيد بهشتی، خيابان کاووسی‌فر (ميترا)، برج ميترا، طبقه ۵ - کدپستی ۱۵۷۷۹

شعبه سعادت آباد:
سعادت آباد، بلوار سرو غربی، تقاطع بلوار شهرداری، ساختمان سرو، طبقه ۶، واحد ۶ - کدپستی ۱۹۹۸۷