دريافت فايل

شرح حجم (KB)

ويروس كش براي ويروس Sasser
پس از پاك كردن ويروس حتما بايد Patch اي كه در زير آمده است را نصب نماييد.

148
دريافت Security Patch براي ويروس Sasser براي Windows XP Service Pack 1 2647

دريافت ويروس كش براي ويروسهاي MyDoom و Doomjuice

110
دريافت Blaster Security Patch براي Windows XP

1.5 MB

دريافت Blaster Security Patch براي Windows 2000

917
ويروس كش براي ويروس Blaster
در صورتي كه از Windows XP استفاده مي كنيد قبل از اجراي برنامه اينجا را بخوانيد.
132