كار در فرارايانه
چنانچه تخصص شما در يكي از حوزه‌های فعاليت شركت است و  مايل به همكاری با شركت هستيد. خواهشمند است رزومه خود را با شرح موضوع مورد علاقه همكاری، سوابق تحصيلي و سوابق شغلی به همراه ساير اطلاعات مكمل به نشانی info@faraco.com ارسال فرماييد.